Monoszlóy Dezső
1946–1968 között élt Csehszlovákiában, Pozsonyban Monoszlóy Dezső (Mackie, Monoszlóy M. Dezső, Budapest, 1923. dec. 28.) költő, író, kritikus, hangjátékszerző, műfordító, szerkesztő. Tanulmányait szülővárosában végezte, itt szerzett 1946-ban jogi diplomát, itt jelentek meg első könyvei is. 1946-tól Szlovákiában élt, a csehszlov. magy. ir.-ba az 1950-es években kapcsolódott be, rádió-, majd lapszerkesztő volt. 1968-ban emigrált, rövid jugoszláviai kitérő után Bécsben telepedett le, ahonnan csupán az 1989-es rendszerváltás után vehette fel újra a kapcsolatot a (cseh)szlov. magy. irodalommal. Verses- és elbeszéléskötetei nagymértékben hozzájárultak a II. vh. utáni csehszlov. magy. ir. megújulásához, A milliomos halála (1969, csonkítatlan kiadás: 1991) c. regénye a csehszlov. magy. epika jelentős teljesítménye. 2012. május 1-én hunyt el Bécsben.
Információ a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának honlapján:
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]