Mossóczi-Institoris Gábor
1732-1789, evangélikus egyházi író, fordító. A Radvánszky családnál nevelő, támogatást kap tanulmányaihoz. A pozsonyi teológia elvégzése után Wittenbergben, majd Jénában tanul. 1758-tól rektor Szulyón, Radványban, 1761-től a kassai magyar gyülekezet lelkésze. Innen Pusztafödémesre, majd Pozsonyba kerül. Útleírása, egyházi műve jelent meg.1789. okt. 1-jén Pozsonyban halt meg.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
Pusztafödémes Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]