Pajor István
1821. máj. 20-án Ipolynyéken szül. Pajor István író, költő, publicista, műfordító (megh. Balassagyarmat, 1899. márc. 29.). Korponán, Selmecbányán, Pozsonyban, Losoncon tanult, 1849-ben a szabadságharc idején közvádlóként szerepelt, később Komárom várában volt, 1850-től nagycsalomjai birtokán gazdálkodott. Verseskötetei, nyelvészeti, jogi publikációi jelentek meg. Szülőfalujában emléktáblája van.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Ipolynyék Részletek
Komárom Részletek
Korpona Részletek
Losonc Részletek
Nagycsalomja Részletek
Pozsony Részletek
Rozsnyó Részletek
Selmecbánya Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Pajor István emléktáblája, Ipolynyék Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]