Párkány Antal
1927-2008, szakíró, tankönyvszerző. 1951-1956-ban a pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán tanult, ahol magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. 1972-ben a Komenský Egyetem BTK-án doktorált. 1946-1949- között Csehországban munkásként dolgozott, 1951-1953-ban Hidaskürtön, utána Galántán tanított. Tanfelögyelő, majd a szenci középiskola igazgatója, és a somorjai középiskola tanára volt. Nyugdíjazásáig a szenci gimnázium tanára, ill. igazgatóhelyettese volt. Főleg pedagógiai szakcikkeket, kritikákat írt. Több tankönyv szerzője és társszerzője, fordítója.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Érsekújvár Részletek
Galánta Részletek
Hidaskürt Részletek
Pozsony Részletek
Somorja Részletek
Szenc Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]