Bátori Schulcz Bódog
1804. jan. 14-én szül. Körmöcbányán Bátori Schulcz Bódog emlékiratíró (megh. Garamkövesd, 1885. márc. 7.). 1824-ben, jogi tanulmányai befejezése után, katonai pályára lépett, az 1848–1849-es szabadságharcban honvédezredesként vett részt (a Bátori előnet katonáitól kapta), ott volt Komárom ostrománál is, a hadműveleti eseményeket részletező emlékiratai 1870-ben jelentek meg. Forrás: MIHSZL, SZINNYEI, ÚMIL
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Garamkövesd Részletek
Komárom Részletek
Körmöcbánya Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]