Péter Mihály
1867. máj. 12-én Deregnyőn szül. Péter Mihály ref. egyháztörténész, egyházi író, 1924-től egyházkerületi főjegyző, 1930-tól ref. püspök Rimaszombatban (megh. Rimaszombat, 1932. dec. 30.). Szaktanulmányok szerzője a reformátusság köréből, 1927-ben két kötetben kiadta prédikációit is (Papi dolgozatok).
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Deregnyő Részletek
Rimaszombat Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]