Privitzky Gyula
1886-ban Losoncon szül. Privitzky Gyula lapszerkesztő, publicista, katolikus pap (1924-től kanonok, 1941-től pápai prelátus) Rozsnyón (megh. Rozsnyó, 1967. nov. 15.). Hitbuzgalmi lapot szerkesztett (Krisztus Királysága), két publicisztikakötete is megjelent.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Losonc Részletek
Rozsnyó Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]