Puntigán József
1958. november 1-én született Losoncon. Matematikus, helytörténész, kulturális- és közösségszervező. Füleken érettségizett 1977-ben. Kassán a P. J. Šafárik Egyetemen elméleti matematikát végzett, amely témában megszerezte a természettudományok doktora (RNDr.) címet is. Ezt követően a szakmájához közeli területen, programozóként dolgozott. Kassán ismerkedett meg a Csemadok, az akkori főiskolás klubok és ifjúsági mozgalmak tevékenységével, melyekbe résztvevőként majd aktív szervezőként (kulturális programok, művelődési táborok, kerékpártúrák stb.) kapcsolódott be. Alapító tagja a losonci KORUNK Ifjúsági Klubnak, a Kármán József Színkörnek/Színháznak, a Phoenix Lutetia Polgári Társulásnak. Losoncra visszatérve helyi lokálpatrióták hatására kezdett foglalkozni a város és a régió múltjával, ami hivatásává is vált. Fő kutatási területei: Losonc múltjának feltérképezése, a nógrádi temetők magyar nyelvű sírfeliratai, a losonci/nógrádi zsidóság története, nógrádi személyiségek, Csontváry Kosztka Tivadar nógrádi tevékenysége, losonci színháztörténet, a nógrádi-gömöri régió természeti értékei. Ismereteit számos önálló ill. társszerzőkkel írt tanulmányban, könyvben tette közzé.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Fülek Részletek
Kassa Részletek
Losonc Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]