Sándor Anna
1951. jan. 28-án Alsócsitáron szül. Sándor Anna nyelvész, Zoboralja nyelvjárásainak kutatója. Pozsonyban végzett magy.–latin– történelem szakon 1974-ben. 1980-ig a nyitrai magy., 1985-ig a szlov. gimnáziumban tanított ugyanit, ezt követően nevelő Kolonban, 19ö0-tól Nyitrán egyetemi tanár, később tanszékvezető. Nyelvjárásgyűjtéssel foglalkozik, többek közt elkészítette a Nyitra-vidéki nyelvárások atlaszát (2004).
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Alsócsitár Részletek
Nyitra Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]