Sas Andor
1932-ben költözött Munkácsról – ahová a Tanácsköztársaság emigránsaként került – Pozsonyba Sas Andor (Singer, Bp., 1887. jan. 22. – Pozsony, 1962. aug. 23.) történész, irodalomtörténész, kritikus, szakfordító, ahol a magy. tanítóképzőben kapott tanári állást. 1950 után Pozsonyban főiskolai, ill. egyetemi tanár, tanszékvezető. Részt vett a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság munkájában. 1948–1949-et követően tevékeny részese volt a II. vh. utáni csehszlov. magy. szellemi élet és művelődés újraszervezésében. Történeti monográfiák, tanulmánygyűjtemények megbecsült szerzője, jelentősek pozsonyi várostörténeti kutatásai. A szlovákiai zsidók üldözése 1939–1945 c. munkája kéziratos hagyatékából került elő, s csupán 1993-ban látott napvilágot Pozsonyban.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]