Bél Mátyás
1684. márc. 22-én szül. Ocsován (Nagyócsán) Bél Mátyás történetíró, geográfus, Magyarország első rendszerbe foglalt leírásának elkészítője, Bél Károly András apja (megh. Pozsony, 1749. aug. 29.), a 18. sz. egyik legjelentősebb magyarországi tudós egyénisége. Szülöfalujában, Losoncon, Kálnón, Alsósztregován, Besztercebányán, Pozsonyban nevelkedett, majd Németországban tanult. Hazatérte után, 1708-tól Besztercebányán, 1714-től Pozsonyban tanított, a pozsonyi ev. gimnáziumot európai színvonalra emelte. Tankönyveket, ill. latin nyelvű újságot (Nova Posoniensia, 1720–1721, ez az első rendszeresen megjelenő magyarországi újság), magyar és szlovák katekizmust és egyháztudományi művet, német imakönyvet adott ki, magy. nyelv- és irodalomtörténetet tervezett, hatalmas államismereti műve a Notitia Hungariae novae historico-geographica (1765–1747), magyarországi tudós társaság létrehozását kezdeményezte. Életművét mind a magyar, mind a szlovák kultúra a magáénak vallja, s mindkettőre jelentős hatással volt. Munkái új kiadásokban napjainkban is megjelennek. Pozsonyban, ill. Ocsován szobra áll, Pozsonyban, Komáromban utcanév őrzi az emlékét. Forrás: MÉL-1, SBS, SZINNYEI, ÚMIL
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Alsósztregova Részletek
Besztercebánya Részletek
Ocsova Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Bél Mátyás szobra, Ocsova Részletek
Bél Mátyás mellszobra, Pozsony Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]