Simándy Pál
1915-ben hitoktatónak került Losoncra Simándy Pál (Gombos Ferenc) író, újságíró, s itt élt egészen 1931-ig (megh. Bp., 1978. aug. 11.). Tevékenyen bekapcsolódott a város művelődési életébe, Az elsikkadt hegyibeszéd (1932) c.vallásfilozófiai tanulmánya a II. vh. közti csehszlov. magy. ir. fontos teljesítménye.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Losonc Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]